sobota, 31 stycznia 2015

Ach czy ah? Acha czy aha?

Błędny zapis tych wyrazów jest spowodowany krzyżowaniem ich pisowni. Są to naturalnie dwa różne słowa, o odmiennych znaczeniach.

Ach piszemy przez ch. Może ono wyrażać m.in. zachwyt, zaskoczenie, pragnienie, irytację.

Aha piszemy przez h. Wykrzyknienie to wyraża zrozumienie jakiegoś faktu, podkreśla jego potwierdzenie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz